Komunikaty

Od 12 marca br. funkcjonowanie szkoły zostało czasowo ograniczone. W tym okresie nauczyciele nie prowadzą zajęć dydaktycznych w szkole. Z młodzieżą będziemy kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny oraz e-maile i zadawać pracę do samodzielnego przygotowania.
Od 25 marca nauczyciele pracują z uczniami w sposób zdalny, realizując również nowe zagadnienia, na podstawie rozporządzenia MEN oraz szkolnego REGULAMINU.

Część zajęć będzie realizowana za pomocą platformy Moodle.

Telefon informacyjny dla rodziców i uczniów ws. ewentualnych problemów technicznych lub merytorycznych odnośnie zdalnego nauczania: 

tel: 29 7531820    e-mail: zs3@zs3-wyszkow.pl

W przypadku problemów z zalogowaniem do platformy proszę kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny z Panem Karolem Łapińskim.


 




Last modified: Tuesday, 7 April 2020, 7:01 PM