Cechy lidera

Cechy lidera

Napisane przez: Katarzyna Szymańska ()
Liczba odpowiedzi: 0

JAKIE CECHY POWINIEN POSIADAĆ IDEALNY SZEF?

Wiedza, doświadczenie oraz nabyte umiejętności pozwalają efektywnie zarządzać zespołem. Odpowiednie predyspozycje, charakter i cechy osobowości mają tu kluczowe znaczenie. Jednak czy istnieją cechy idealnego przewódcy?

Człowiek może kształtować swoje cechy osobowości, rozwijać je i umacniać tak samo, jak inne umiejętności. Można nauczyć się być świetnym liderem, jednak należy posiadać pewne cechy osobowości, aby w ogóle nim zostać. Oto najważniejsze z nich:

Odwaga

Odwaga lidera wzbudza zaufanie w zespole i sprawia, że zespół również kieruje się większą śmiałością. Podejmowanie trudnych decyzji i ryzyka nie daje gwarancji sukcesu, ale dobry przywódca musi działać zdecydowanie i być pewny siebie, a przy tym nie być zadufany i zuchwały. Poczucie, że jest się niezastąpionym i najlepszym nie wzbudza sympatii i zaufania zespołu.

Zaufanie

Oprócz zaufania do samego siebie i słuszności podejmowanych decyzji, niemniej ważne jest zaufanie do zespołu. Dobry lider nie powinien zatem skupiać się na nadmiernym kontrolowaniu swoich podwładnych, a raczej mobilizować zespół do osiągniecia założonych celów.

Dobra komunikacja

Dobra komunikacja ma kluczowe znaczenie dla tego, w jaki sposób liderzy będą realizować swoje cele. Dobra komunikacja to efektywna komunikacja, odpowiadająca na potrzeby zespołu. Niemniej ważna jest tutaj również umiejętność słuchania. Zespół, który wie, że zostanie wysłuchany, będzie działał pewniej. Jednak słuchać też trzeba z umiarem, aby nie wzbudzić w zespole poczucia, że z każdą sprawą trzeba pójść do szefa. Personel powinien być maksymalnie samodzielny.

Sprawiedliwość

Każdy z nas jest inny, każdy ma inny sposób bycia. Jednemu może to odpowiadać, innym mniej. Dobry lider nie powinien się kierować sympatią lub jej brakiem do pracownika. Ocena i nagradzanie zespołu powinny wynikać wyłącznie z osiągnięć i realizacji zadań, a nie z subiektywnej opinii szefa o danej osobie. Zasada równego traktowania jest tutaj kluczowa. Doceniony pracownik jest bardziej zaangażowany.

Uprzejmość

Dobry lider powinien odnosić się do swoich pracowników w taki sam sposób, jak chce, aby odnoszono się do niego. Wzajemny szacunek jest podstawą relacji międzyludzkich. O ile pochwała dla danego pracownika może być „publiczna”, to uwagi powinny być kierowane bezpośrednio do osoby, której dotyczą. Należy pamiętać, że dobry przywódca jest zawsze uprzejmy, nawet wtedy, gdy ma do przekazania nieprzyjemne informacje.

Konsekwencja

Przywódca powinien wymagać od siebie tego samego, czego od swoich podwładnych. Jeśli w zespole ustalone są jakieś zasady, to powinny one dotyczyć wszystkich, również lidera. Szef, który wymaga punktualności, a sam się spóźnia, nie wzbudza szacunku i zaufania.