Korzystanie z mediów społecznościowych ,a ryzyko depresji

Korzystanie z mediów społecznościowych ,a ryzyko depresji

Napisane przez: Lidia Chmielewska ()
Liczba odpowiedzi: 0

KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH A RYZYKO DEPRESJI – NOWE DANE

W czasopiśmie Depression and Anxiety opublikowano ciekawe wyniki badania ufundowanego przez National Institutes of Health, które poświęcone było związkowi pomiędzy używaniem mediów społecznościowych (social media, SM) a ryzykiem depresji.

To pierwsze takie badanie na dużej, reprezentatywnej próbie młodych mieszkańców USA.

Z mediów społecznościowych korzysta 65% osób dorosłych w USA, podczas gdy w 2005 r. było to 7%.

Do badania włączono  1 787 osób w wieku  19–32 lata.  Ocenie poddano korzystanie z 11 serwisów internetowych, takich jak Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine i Linkedin. Do oceny objawów depresji używano specjalnej skali Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Depression Scale Short Form.

Uczestnicy badania korzystali średnio z mediów społecznościowych przez 61 minut dziennie i odwiedzali  różne konta średnio 30 razy  tygodniowo.

Badanie wykazało liniową zależność pomiędzy korzystaniem z SM (zarówno odnośnie łącznego czasu jak i częstości) a depresją. Przykładem może być fakt, że w najwyższym  kwartylu częstości korzystania z SM ryzyko depresji było 2,7 raza większe w porównaniu z kwartylem najniższym.

Badanie miało charakter przekrojowy,  więc zdaniem autorów, zależność ta nie musi świadczyć o związku przyczynowym. Może być tak, że osoby z objawami depresji częściej korzystają z SM z powodu odczuwania pustki emocjonalnej. Możliwe jest jednak też, to, że intensywne korzystanie z SM przyczynia się do rozwoju depresji poprzez:

  • konfrontację z wyidealizowanym obrazem rówieśników i zniekształcone wrażenie, ze inni wiodą szczęśliwsze życie
  • wrażenie marnowania czasu co negatywnie wpływa na nastrój
  • rozwój uzależnienia od internetu, które kojarzy się z depresją
  • zwiększenie  narażenia na cyberprzemoc (cyberbullying )

Wnioski: Dalsze badania powinny być skierowane na mechanizmy obserwowanego związku co pozwoli opracować odpowiednie interwencje z zakresu zdrowia publicznego. Lekarze powinni pytać osoby szukające porady z powodu depresji o korzystanie z mediów społecznościowych.

 

 

 Źródło: "Forum przeciwko depresji"