Nowy zawód przyszłości

Nowy zawód przyszłości

Napisane przez: Katarzyna Szymańska ()
Liczba odpowiedzi: 0

 

Inżynier DevOps


Sprawia,  że firmy tworzą wysokiej jakości programy i aplikacje szybciej i sprawniej.


Zawód przyszłości

Dlaczego lubię ten zawód?
Moja praca sprawia, że nowe aplikacje i programy komputerowe powstają szybciej, sprawniej, taniej, jednocześnie nie tracąc na jakości. Usprawniając komunikację między członkami zespołu przyczyniam się do efektywniejszej pracy każdego z osobna i wszystkich razem.
Czym się zajmuję?
Jako inżynier DevOps, po angielsku DevOps Engineer, nadzoruję prace zespołów tworzących nowe oprogramowanie i administratorów systemów, zajmujących się jego wdrażaniem oraz utrzymaniem środowisk, w których te nowe programy i aplikacje działają. 

DevOps to szeroko stosowane podejście do tworzenia programów i aplikacji, polegające na bliskiej współpracy zespołu utrzymania IT i twórców oprogramowania. Moim zadaniem jest, żeby ci, którzy tworzą nowe oprogramowanie lub aplikacje współpracowali z zespołami odpowiedzialnymi za utrzymanie oraz obsługę IT, potrafili wspólnie szukać nowych rozwiązań, najlepszych z punktu widzenia całego projektu, dbając o zachowanie jego wysokiej jakości. 
Dbam o szybką i sprawną komunikację między wszystkimi osobami zaangażowanymi w powstawanie nowych programów i aplikacji. Wiem też, jak można usprawnić cykl pracy nad nowym produktem dzięki narzędziom służącym automatyzacji pracy. Takie narzędzia pozwalają wielu programistom na jednoczesne wprowadzanie zmian w tym samych plikach programu/aplikacji. Automatycznie porównują zmiany wprowadzone przez jednego dewelopera z modyfikacjami wykonanymi przez pozostałych i znajdują konflikty. 
W trakcie pracy nad nowym projektem koordynuję działania programistów i testerów, pomagając im korzystać z aplikacji typu JIRA, Puppet, Selenium, GIT i innych. Wybieram najlepsze rozwiązania techniczne, np. języki programowania, serwery, interfejsy użytkownika, pasujące do projektu, nad którym akurat pracujemy. Oceniam wydajność tych rozwiązań pod kątem używanego w naszej firmie hardware’u, czyli sprzętu i urządzeń peryferyjnych, i software’u, czyli oprogramowania. 
Co powinnam umieć?

Muszę znać środowisko Windows i Linux, np. CentOs, RedHat, Debian, Ubuntu, języki skryptowe, w tym Bash, Perl/Python, csh, Groovy, Fedora, Ruby, narzędzia do automatyzacji, takie, jak Puppet, Jenkins, Ansible, Hudson, oraz do do tworzenia oprogramowania. Oprócz tego ważna jest umiejętność budowy i administrowania bazami danych oraz pracy w chmurze obliczeniowej typu Amazon Web Services, czy Azure. 

Aby sprawnie opracowywać algorytmy niezbędne do tworzenia nowych aplikacji i programów komputerowych, potrzebuję dobrej znajomości matematyki. 
W mojej pracy ważna jest dobra znajomość języka angielskiego, a zwłaszcza terminologii technicznej, bo większość instrukcji do programów komputerowych i języków programowania jest napisana po angielsku, mają też angielski interfejs. Sprawne posługiwanie się językiem angielskim pozwala mi uczestniczyć w kursach i szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje, śledzić w sieci światowe nowinki z mojej branży oraz znaleźć dobrą pracę za granicą. 


Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

komunikatywność,
umiejętność zarządzania ludźmi,
otwartość na nowe idee,
chęć rozwoju,
kreatywność,
odpowiedzialność,
wielozadaniowość

 


Predyspozycje zdrowotne

sprawne dłonie i palce, żeby móc efektywnie pracować na komputerze,
brak poważnych wad wzroku.
Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach z branży IT, zwłaszcza w tych zajmujących się tworzeniem oprogramowania.