Indywidualny Plan Działania

Indywidualny Plan Działania

Napisane przez: Katarzyna Szymańska ()
Liczba odpowiedzi: 0

 

Indywidualny Plan Działania to tworzenie osobistej, indywidualnej wizji kariery. Najlepiej wypełnić go korzystając z zajęć z doradcą zawodowym. Jednakże, jeśli dobrze znasz siebie możesz zrobić to samodzielnie posiłkując się wynikami testów, kwestionariuszy. Na pewno nie uda Ci się wypełnić go jednego dnia, trzeba nad nim pracować systematycznie.

 

Potrzeba przygotowania swojego planu działania pojawia się szczególnie w sytuacjach, kiedy:

  • zadanie jest nowe,
  • zaniechanie działania będzie miało negatywne konsekwencje,
  • zamierzony cel wymaga wykonania wielu czynności i użycia różnych środków,
  • na realizację celu mamy ograniczony czas i środki,
  • w swoim doświadczeniu mamy wiele zaczętych i niezakończonych działań.


Plan zatem sporządzamy wtedy, gdy chcemy lub musimy działać skutecznie, taką sytuacją jest na pewno wybór dalszego kierunku kształcenia.

Indywidualny Plan Działania został podzielony na 5 części:

  • Moje cele,
  • Wiem kim jestem! – znam dokładnie swój osobisty potencjał,
  • Obraz idealnego zawodu,
  • Plan analizy informacji