Kierunek finanse i rachunkowość- studia, praca, zarobki.