Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Napisane przez: Lidia Chmielewska ()
Liczba odpowiedzi: 0

  

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

 „DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ. MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW. MA PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA. MA PRAWO DO SZACUNKU.
NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE.”

J. Korczak

 

 

Obchodzony 19 listopada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci to moment refleksji nad tym, jak najmłodsi są chronieni przed krzywdzeniem. Zjawisko to jest nadal problemem powszechnym i bardzo poważnym. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci powinno być odpowiedzialnością całego społeczeństwa. Równie ważna jest tu świadomość rodziców czy profesjonalistów na temat zapobiegania krzywdzeniu, jak i umiejętność reagowania świadków przemocy.

Dzień ten jest ściśle powiązany z obchodzonym 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, który ma przypominać o przywilejach najmłodszych. Prawa dzieci są wciąż naruszane, także w krajach rozwiniętych, dlatego trzeba stale przypominać o ich znaczeniu. Prawa dziecka nie są dobrem zbywalnym, one po prostu istnieją. Zadaniem dorosłych jest ochrona dzieci poprzez opiekę, wychowanie i przygotowanie do samodzielności.

 

 

„ Wszystko co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą jest nietrwałe, niepewne, zawodne”

J. Korczak

 

Załącznik ($a)
Załącznik ($a)
Załącznik ($a)
Załącznik ($a)