Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji

Napisane przez: Lidia Chmielewska ()
Liczba odpowiedzi: 0

Uczniowie,

warto zaznajomić się z tematem. Przesyłam artykuł - zachęcam do refleksji nad podejmowanymi decyzjami. Lidia Chmielewska

Załącznik ($a)
Załącznik ($a)